5th April, 2014
Edit

不浪費!要食晒成個紅菜頭!

關於烹飪,自己絕對是渣,但有一件事很想分享,就是「我食晒成個紅菜頭」!

超市出售的紅菜頭,通常只有「頭」的部份,但我購自本地農場的紅菜頭,卻是一整個:葉+莖+頭。為何超市出售的紅菜頭只有頭而沒有其他部分?可能是因為難運輸、難保存、體積大、唔靚、其他部份不好吃,種種原因,所以出售時只留下頭部,丟了葉和莖。購自本地農場的話,就能得到整個紅菜頭,花點心思,能把它整個吃完,不浪費任何部份!以下是我煮紅菜頭的分享,能「食晒成個」減少廚餘。

我把紅菜頭變成三款菜式。首先,把紅菜頭切成三個部分:葉/莖/頭,順以下次序去做,感覺抵啲!材料:紅菜頭(兩個)、蕃茄(兩個)、洋蔥(一個)、麻油、日式麻醬、黑醋、橄欖油、黑椒粉~二人份量~

葉:「涼伴紅菜頭葉」
1. 把葉洗淨,切成一至兩吋
2. 滾水烚數分鐘
3. 從煲中夾起紅菜頭葉,待涼(保留煲中的紅菜頭水)
4. 加入麻油和日式麻醬,食得!

頭:「紅菜頭沙律」
1. 把頭部洗淨、去皮、切粒
2. 放入之前留低的紅菜頭水煮約15分鐘
3. 取出紅菜頭粒,待涼(保留煲中的紅菜頭水)
4. 混合黑醋和橄欖油,亦可加入沙律菜,食得!

莖:「紅菜頭蕃茄湯」
一直要保留紅菜頭水,就是為了這個湯!
1. 把莖洗淨,切成半吋
2. 放入之前留低的紅菜頭水煮
3. 加入切好的蕃茄和洋蔥
4. 煮約一小時,飲得!
5. 不用加肉加鹽,加少少黑椒粉,味道像羅宋湯

補充:自己對食物味道要求不高,重點是能吃完整個紅菜頭,感覺很滿足!而其實購自本地農場的新鮮菜,本身就好味!

相片來自馬寶寶社區農場,我的紅菜頭就是購自這裡!

https://www.facebook.com/mapopo.page

馬寶寶社區農墟

逢星期三、星期日 2 – 6 pm

請支持本地農業!

 

 


Comments