tag "rejoice-微米淨透洗護系列"

【新品】0%矽 Rejoice 卸妝級洗護

要揀洗護系列有咩要注意?個人偏好係要洗得乾淨,唔好有頭皮屑,唔好有毛躁,清爽保持得耐,香味要清新,唔好太貴,購買方便…… 咁多要求,自己都覺得煩=.=   最近有好多洗頭水廣告好似話要揀無矽,到底無矽嘅洗頭水有咩分別?原來含矽靈嘅洗頭水直接接觸頭皮,會好難完全清洗,殘餘物會阻塞頭皮毛孔…