tag "obx"

[時尚+活動遨請] 西西臉小姐| OL小清新新寵 OBX 已到達銅鑼灣世貿

開始踏入秋季,你既衣櫃開始轉Style未呢?今季好多品牌都出番啲Vintage啲款式! 但妹子覺得買Vintage款式不如買長興款! 今次要介紹就係網店OBX ,當然大家覺得網店可能水準一般般,對佢無乜信心! 不過呢一間網店,一直都好受OL同小文青歡迎,加上OBX應該聽到大家既心聲啦,想比大家可能親身感受下佢既手袋! …