tag "yihan-carino"

【非一般韓妝物-Yihan Carino 水亮透白氣墊粉餅 】

之前都有同大家分享過Yihan Carino呢個韓國品牌, 不過之前講嘅都係佢地嘅護膚品為主, 前排久美收到佢地氣墊粉餅,用完驚喜度高, 值得趁早花點時間同大家share一下先。 Yihan Carino 水亮透白氣墊粉餅10g + 備用裝10g, 係梨花Ewhacare 就賣緊HK$468,價錢比起一般氣墊粉餅高, …