tag "b-livhongkong"

【b.liv 全新強效精華系列|因應不同需要.重煥肌膚】

水潤、緊緻、光澤! 絕對係每個女生想追求嘅皮膚,當然一定要落啲功課, 先至能夠達到以上的膚質啦。 而b.liv就推出咗全新強效精華系列,呢三支全新強效精華, 就根據我哋唔同嘅膚質狀態下,解決唔同皮膚問題, 三選一使用又得,或者用齊三支亦得,護膚絕對係咁個人化! 全新奢華三大成員,包括: HA Temptation 溺愛…

【b.liv 全新強效精華系列|因應不同需要.重煥肌膚】

水潤、緊緻、光澤! 絕對係每個女生想追求嘅皮膚,當然一定要落啲功課, 先至能夠達到以上的膚質啦。 而b.liv就推出咗全新強效精華系列,呢三支全新強效精華, 就根據我哋唔同嘅膚質狀態下,解決唔同皮膚問題, 三選一使用又得,或者用齊三支亦得,護膚絕對係咁個人化! 全新奢華三大成員,包括: HA Temptation 溺愛…