tag "247能量飲料"

【247能量飲料・快速充電・突破極限 】

平日嘅工作繁重,每日朝9晚1嘅工作, 加上長時間對電腦,實在真係好攰。 所以平日都會每日一「啡」來充充電,可是咖啡的糖份高, 而且到店購買咖啡費用又高,所以我找了更好嘅充電飲品。 就是手上這支247Energy能量精華, 小巧一支60ml,即使帶去旅行都唔會太重, 當中含有200毫克咖啡因,相比於每大杯星巴克嘅咖啡因,…