tag "鉑のmask"

【潔膚+護膚!「鉑のMASK」x Fungolia 限量套裝】

平日成日化妝,所以對於潔膚上嘅步驟好小心, 盡量希望可以洗走妝物同埋面上嘅塵垢污垢, 令到肌膚可以keep住乾淨,減低出現黑頭粉刺嘅問題。 早前收到「鉑のMASK」x Fungolia 限量套裝好開心, 因係呢套簡直係一次過有齊潔膚+護膚嘅呵護, 鉑のMASK一直都受到唔少好評, 而鉑の顔潔膚卸妝油,性質非常溫和,聽講…