tag "玉の輿豆腐面膜"

【日本豆腐盛田屋 ◇ 天然豆腐護膚力量】

日本豆腐盛田屋嘅玉の輿豆腐面膜,一直非常人氣, 為來自大豆嘅食品級護膚品,當中採用天然食材, 再加以非基因改造嘅日本國產大豆,濃度1.5倍豆乳為主要成分, 更不含防腐劑、礦物油同色素,連敏感肌同孕媽媽都用得, 所以一直深受歡迎。 今次就同大家一口氣分享豆腐盛田屋嘅玉の輿豆腐面膜, 仲有針對你唔同時期面對皮膚煩惱嘅片裝盛…