tag "淨化排毒"

【The Body Shop 齊齊保護喜馬拉雅山瀕危小熊貓】

一直都關注永續社會議題同生態保育嘅 THE BODY SHOP, 係2016年開始就經已推動生態橋計劃, 目的係希望可以幫助瀕臨絕種動物永續茁壯。 近日久美發現喺2018年4月3日至6月2日期間, 凡購買一個喜瑪拉雅竹炭更新淨化面膜或者潔面皂, 品牌會捐出英鎊30便士畀Red Panda Network, 為幫助紅貓熊…