tag "味噌涼拌汁"

【給味蕾一點享受|鋒味 x 李錦記櫻花蝦 XO 醬.味噌涼拌汁】

一直認為鋒味嘅食品好有創意, 教我最喜歡的莫過於甜酸苦辣曲奇, 而近日適逢李錦記慶祝創業130周年, 特別同謝霆鋒先生創新合作, 攜手研發同推出櫻花蝦XO醬同口味清新嘅味噌涼拌汁, 身為小粉絲當然要率先試試看啦~ 櫻花蝦XO醬 80g HK$150 鋒味李錦記櫻花蝦XO醬由謝霆鋒先生夥拍米芝蓮二星名廚譚國鋒師傅設計, …