tag "亞健康"

【Clé de Peau|從根本喚醒肌膚細胞 24 小時凝亮煥膚】

身體會處於亞健康,其實皮膚同樣都會! 當生活在社會步伐急速,壓力最常喺皮膚反映出嚟, 皮膚處於亞健康時,好易會出現生暗瘡、暗啞、乾燥缺水、脫皮等, 要改善就必須要由肌膚細胞開始做起! 肌膚細胞專家 Clé de Peau Beauté  發現健康嘅肌膚細胞係成就閃耀肌膚關鍵。 所以,Clé de Peau Beauté…