tag "不含複合性蛋白"

【 愛美女生必讀-下一代A型肉毒桿菌素 】

女生天生愛美,而微整型亦係近年好流行, 因為微整型可針對性咁根據每個人條件同需求, 快速咁修飾臉型, 簡單快捷咁令自己能擁有理想比例嘅臉型輪廓! 而肉毒桿菌素療程一向都好受歡迎,  而香港那三種流行的肉毒桿菌素分為OnabotulinumtoxinA (Botox®)、 AbobotulinumtoxinA (Dysp…