tag "sudio無線藍芽耳機"

(限定折扣代碼)生活中不能缺少的好伙伴丨 Sudio無線藍芽耳機 —— Niva

  如果大家有Follow 我 Instagram (IG)都會知道我經常做運動。 做運動的時候,我一定會戴藍牙耳機, 因為方便移動,而且條線唔會阻住我做 workout。 今次要同大家分享我最近的最常用的耳機, 就係sudio無線藍芽耳機——Niva。     Sudio無線藍芽耳機——Niva       簡約的外…