14th March, 2019
Edit

KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》

KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》

想睇「坤哥」演唱會話咁易,依家機會嚟啦!唔駛辛苦撲飛,去KCP九龍城廣場行街shopping就有機會得到《吳業坤小句號演唱會2019》門票。

活動詳情:

KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》

推廣日期:  2019年2月22 日至3月24日

登記日期:  2019年2月22 日至3月28日*

登記時間:  上午10時至晚上10時

登記地點:  九龍城廣場UG樓層顧客服務處

換領方法:  指定推廣期內於九龍城廣場之商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通)消費,累積有效之機印發票及相符之電子貨幣存根並進行登記**,即有機會成為累積消費最高得主,獲得以下禮品。

*截止登記時間:2019年3月28日晚上10時

**每張有效發票金額必須為推廣期內單一消費滿HK$50或以上

#詳情可參閱場內宣傳品

累積最高消費排名

(累積消費日期: 2019年2月22日至3月24日)

禮品:

首名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票4張及簽名海報乙張

首二名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票2張 、《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張 及簽名海報乙張

首三至五名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票4張

首六至三十名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張

九龍城廣場

地址:九龍城賈炳達道128號

查詢電話:2718 6320


Comments