tag "美肌活動"

【美肌活動】走訪 Caudalie「葡萄美白莊園│蝴蝶結姐姐

成日都好想去法國既葡萄園旅行,昨日去左Caudalie「葡萄美白莊園」體驗日,唔洗飛就可以猶如置身波爾多葡萄園咁。 莊園內更有葡萄隧道及多個打卡位,當然要約閨蜜們一齊拍美照!   每逢轉季日子,想美白又擔心會敏感?葡萄美白係可替代維他命C的天然溫和美白方案,即使敏感肌亦能安心美白。 記得試埋莊園內獨家率先發售…