tag "經絡深層刮痧排毒護理"

【養生】45分鐘祛濕排毒~Inzpire 經絡深層刮痧排毒護理 │蝴蝶結姐姐

都市人工作、生活繁忙,經常出街食飯,又缺少運動,好容易造成身體水腫、脂肪囤積的問題。好似我啊~以前返朝九晚六,經常都坐在辦公室,午餐晚餐都多在外邊食,又缺少運動,令身體積聚了不少濕氣,又出現體質性的水腫問題。 以前媽媽會用匙羹去幫我在背部刮痧,雖然都刮出痧來,但卻未必將深層的痧刮到出來。早兩個星期,我就體驗 「Inzp…