tag "vegie-180"

踢走毒素的綠色飲品 – Vegie 180 超級抹茶 Matcha Cleanse

其實自己個人食無定時,仲喜歡食肉, 不太愛食菜同生果既話, 就會有個大肚腩同便秘, 近來Siuyee 收到 Vegie 180 超級抹茶 Matcha Cleanse, 有我最喜歡既日本抹茶味~~~~ Vegie 180 超級抹茶 Matcha Cleanse 每盒連量匙,十分貼心啊~ 如果我係公司就會在食早餐同午餐前…