tag "shfatout"

20日減肥無難度 – 虛肥瘦瘦

一直以來,我本身對」減肥」呢2個字沒有concept應該點去減, 由5月我去完韓國旅行到現在,係不停停食食食, 完全冇停過,磅數直線上升, 連家人都話過我肥左好多。>___< 好彩直至收到 「虛肥瘦瘦」,終於有一些轉變, 如果有你們有以下問題,就代表是需要」虛肥瘦瘦」, 1.長期在冷氣房?2.脂肪多集中在下…