tag "moisture"

塑造持久貼服妝容 – 香港護膚品牌 Jane Clare 補濕納米防曬日霜SPF50+ PA++

防曬產品我一直有使用,是用來減少肌膚出色斑既機會,所以每天早上護膚完成後就要立即塗防曬霜。 Siuyee 今次試用到香港本地護膚品牌 JaneClare 全新推出的補濕納米防曬日霜 Moisture Nano Day Cream SPF50+ PA++  JaneClare 補濕納米防曬日霜 Moisture Nano…