tag "法國傳奇紓敏保濕專家"

TOPICREM 4重注水紓敏保濕乳 Light Ultra-Moisturizing Face Cream

我本身肌膚比較薄,微絲血管好明顯,一不小心用錯了護膚品就會好容易敏感,所以要搵啱合適既護膚品真係好重要。近日收到法國品牌 Topicrem 4重注水紓敏保濕乳 Light Ultra-Moisturizing Face Cream,邀請專家一同研製出專為獨特舒敏及缺水肌膚而設一系列抗敏產品。 針對敏弱肌的保濕需要,To…