tag "奇華工作坊"

親自製作中式禮餅 – 奇華工作坊迷你嫁囍禮餅工作坊

雖然我成為人妻接近一年半既時間, 還記起結婚前最重要既過程,就是過大禮莫屬, 而我過大禮既中式禮餅和所需的過禮盒就用上『奇華』餅家。 每次見到嫁囍禮餅都好奇,其實是如何製成呢? 所以 Siuyee 就和老公去左奇華工作坊參加「迷你嫁囍禮餅]課程, 我地親自製作中式禮餅,還有奇華嫁囍專家講解過大禮既儀式,預備物品等。 奇…