tag "拜年"

拜年尷尬事:親戚,你邊位呀?

每逢拜年,相信好多人都會擔心親戚們過份熱情的關心! 例如問:幾時生第二胎呀?現在做盛行呀? 不過,要數拜年最令人擔心及尷尬的情況, 莫過於「突然忘記親戚點稱呼」=口= 心入面OS:親戚,你邊位呀? 卡樂爸來自大家族,親戚數目相當驚人。 爺爺一共生了十三個子女, 所以每到拜年時,由大姑媽、二姑媽………