tag "媽媽心聲"

當媽後的十大轉變 您中了幾多個?

當媽後轉變之大,令我自己都好意外~ 只能就媽媽的愛,真的非常偉大! 以下為我當媽後的十大轉變,您中了幾多個呢? 「千斤都不怕」 以前拎一陣重物就叫救命, 依家突然大力士上身, 陀一個,再抱一個都應付到! 一聽到乖囡囡撒嬌:「媽媽抱~」 我的心更完全被溶化,即刻會忍不住抱抱她! 「龜速覆msg」 從前未當媽前,基本上電話…