14th January, 2017
Edit

新年裝⋯⋯想學范爺穿紅?

新年穿紅是應該嗎?⋯⋯

「穿紅?做利是封咩?!」

「睇你點襯喇!」

「平時唔好預我穿紅!」

「紅色其實幾靚,新年破例穿下又何妨!」

「穿紅好呀!旺財吧!」

「穿紅是有喜慶的像徽,會使人開心!可能你開心了,氣場好了,吸引了好的事或財!」

「穿紅?!太刺眼喇!」

「冇人叫你穿大紅啊!」

「點樣穿紅才好看?!」

「想趁新年應下節呢!」

「no no ,不這在地鐵見到范冰冰同李晨著紅著得幾靚,簡單又有幾好氣息。」

原 來 如 此⋯⋯

不管是為過農曆年,或為了靚,或為了有點新年氣氛旺下自己,穿紅,其實是可以由認為「唔好睇」,或「太觸目高調唔習慣」,到想法子讓紅穿得好看!自己完全可以「駕馭」自如的!觀念在於選紅的時候,冇人話這一定要穿淨色紅呀,紅底主色有圖案的,可以的!就算穿淨紅色的,不是上下全身都是紅就好了!可以配其他有圖案的衣服,或可配較為低調的灰色遠受。又或者配白色,藍色,都可以「冷卻」一下熾烈烈的紅!把高得有點火辣的紅溝得「溫和」一點。其實,衣服在你面前,無論設計得幾出色幾吸引,掛起來都是直板板的,本身就是沒有「動力」的,是穿的人給予衣服動力而出現一股「氣」,做得好是將衣服「演」出精彩!相反,即使一件衣服設計得普通,簡單,即使沒驚喜,但穿的人可以將之搭配而「演繹」出精彩!就是給那衣服賦予了「靈」,自然吸睛度高!

所以,一切講是否「用」得其所 ,衣服的對應語就是「配搭」!不只是衣服與衣服的配搭,還有是人與衣服的配搭,自己可以做衣服的「主人」,那就是給予了衣服的「尊重」,也是給予了對自己選擇的「尊重」!其實,衣服只是例子,相對應其他的,無論是好的,不好的,都應該有個信念是把「它」變好。好的,可以好好運用;不好的,也有它好的地方,只是眼前以為不好就停下來,就放棄,可能很浪費!想多一點,用得其所,就會發覺,不好的,其實都會有好的地方,多試多實踐,自會有「得著」!


Comments