9th October, 2011
Edit

日韓妝容大比拼

各位煲開韓劇嘅朋友都應該早已察覺到裡面女星化嘅妝都離唔開粗眼線同冇乜shape而好淡嘅眉,眼神總係楚楚可憐咁。化開日系妝嘅我諗極都唔明點解韓國女生可以化咁淡嘅妝呢?係咪因為佢哋後天改造以後都已經無需利用化妝品去美化五官?小妹就好有興趣試試放棄眉gel,假眼睫毛,眼影同埋lip gloss去模仿一吓啦。效果又如何呢?大家幫手評評吧!

japanese style make up

korean style make up

(更多styling及fashion照片/資訊可到www.ldmldmldm.com)


Comments