tag "小田田"

【KOL百萬爭霸戰】28/2 正式首播!

  我今年目標係挑戰一啲一直抗拒嘅嘢─ 公開比賽,人愈大愈發現其實自己係某方面都唔係一個好有自信嘅人,從未參加過公開比賽今次真係豁左出去,挑戰以往做得唔夠好嘅自己,希望見到另一面嘅自己。 唔諗住hard sell啦但如果你地有興趣又想睇下我點出醜嘅不妨留意下28/2嘅官方首播,睇下我同其他參賽者點爭冠軍寶座之…