tag "lancome"

瞬間美白肌膚~~Lancôme 全方位亮肌美白產品系列~~

今年又真係特別熱,我又好怕曬所以美白一定要做足,唔係再令斑斑加深就難補救,於2018年7月推出的Lancôme全方位瞬白亮肌系列: 有美白日夜雙精華 、美白面膜、抗曬素顏霜。我都準備好曬喇可以進行美白日程,享受陽光不再煩惱。     Lancôme 全方位瞬白亮肌系列     全方位防禦抗曬素顏霜 SPF 50/ PA…