tag "zoay"

|化妝の享|粉紅控必備化妝掃 ● ZOAY DELUXE 專業化妝掃

到左年頭年尾的日子,過左聖誕節同除夕,緊接著就是農曆新年,大家都會有不少的飯局聚會,出街見人唔多唔少都會化返少少妝去見人,講到化妝除左要入手一些自己喜歡及合適的化妝品之外,幫忙化妝的化妝掃當然唔少得,正所謂「工欲善其事,必先利其器」! 講到化妝掃好多人都唔識揀,大品牌出品的價格會令好多小資女都會卻步,更何況是學化妝新手…

|化妝の享|小資女專業化妝掃之選 ● ZOAY 專業化妝掃

正所謂「工欲善其事,必先利其器」,每個喜歡扮靚化妝的女仔家中有不少的化妝掃,大大小小品牌也會有存貨,好似買極都唔夠用,以儲化妝掃為己任~   但大品牌出品的價格會令好多小資女都會卻步,更何況是學化妝新手?最近我發現左一間本地出品的專業化妝掃,CP值仲好高,試過之後,真係覺得好值得入手! ZOAY專業化妝掃是100%香港…