tag "ultra-v"

|護膚の享|逆轉肌齡新體驗 ● ULTRA V 艾地苯黃金亮澤美肌精華

韓風當道,而韓國的美容界可以話係多姿多彩,有數不盡好用的產品~ 而韓國樂天Home Shopping No.1品牌 Ultra V今年正式登陸香港啦! 之前就收到佢地係韓國獲得平均每1秒售出14枝成積的 艾地苯黃金亮澤美肌精華Idebenone Ampoule,作為愛好試新產品的我,又點可以唔會一會佢! 艾地苯黃金亮澤…