tag "the-australian-paw-paw"

|護膚の享|居家必備木瓜萬用膏 ● The Australian Paw Paw天然木瓜萬用修復軟膏

我一家有四口,但每人都有唔同的肌膚性質,所以各人都要買返適合自己的護膚品,不能胡亂使用,否則發生咩事真係唔敢講~ 但有一款產品就可以一家四口一齊共用的,就是大家都唔陌生—木瓜霜!   經常都聽到身邊朋友同事講木瓜霜的神奇之處,但一直都未有接觸過,今次就收到來自澳洲墨爾本The Australian Paw Paw的全新…