tag "svelty"

|美體の享|點食都唔會肥 ❍ SVELTY 3倍。控油解飯麵

話說我是一位名乎其實的小吃貨,老公都說我好易氹,一有美食在前,怒氣立即就會全消!哈哈! 因為太喜歡吃的關係,經常來出街周圍試盡唔同的美食,出街食飯高油高脂肪真在所難免,脂肪無聲無色的累積,一為食的大肚腩就係咁形成~ 唔好睇我身形尚算瘦,但都有唔可以俾人睇的肚腩,夏天就黎到,唔可以再俾自己咁落去,所以早前就開始決心減掉個…