tag "pony-effect"

|化妝の享|塑造水光立體肌 ● Pony Effect水光立體底妝系列

隨住化妝技術愈來愈講究,化妝唔再只係焗限於化到冇瑕疵就收手,近年韓風影響得我地好深,韓妹化出黎既妝好簡單,但係可以散發出水光立體妝感,令到我地趨之若鶩,光澤水潤有好氣息,同時突出大家最美的面部輪廓,立體分明的五官,任何角度睇都一樣咁靚! 今次就用左Pony Effect的水光立體底妝三寶,分別有Sun Base亮肌防曬…