tag "jill-stuart"

|化妝の享|打造不同個性的水汪汪眼眸 ● JILL STUART 1 Day UV 彩色隱形眼鏡系列

「大眼仔」係好多女士的思物,可以放大眼睛,望落更加有神精靈~ 坊間的「大眼仔」真係五花八門,不知從何入手,而對於沒有近鏡/不習慣配戴隱形眼鏡的我,早前都因為籌備婚事,想影相更加有神亮大而膽粗粗入手了~ 果真在早前的Pre-Wedding中有配戴「大眼仔」,眼睛更加迷人有神,可以為左大日子當日以最佳狀態示人,於是就入手最…