tag "grace-beauty"

|療程の享|面部瑜伽小顏術 ● Grace Beauty古法紮帶顏筋瘦面術

作為一個輕熟女,隨著年齡增長同地心吸力的影響,膠原蛋白開始流失,年輕小臉所有的本錢不再,影相自拍都要就住就住,唔係一個唔覺意就影左個大餅面出黎真係慘不忍睹啦! 市面上都有不少的美容儀器可以改善到呢個問題,但就唔係人人都接受到,早前就去左Grace Beauty體驗日韓大熱的【古法紮帶顏筋瘦面術】,這個療程係完全「0」儀…