tag "galtiscopio"

|時尚の享|愛不惜手水晶動感手錶 ✧ GALTISCOPIO x Hello Kitty水晶腕錶

來到情人專屬的二月份,各位男士女士都四出物色情人節禮物俾另一半~ 仲未準備好,宜家就為大家介紹一個大部份女士們都愛不釋手的點子! 法國藝術腕錶品牌 GALTISCOPIO迦堤 聯乘 Sanrio 推出全新的 Hello Kitty水晶腕錶系列,淨係睇相都已經心心眼啦~更何況係現場親身感受呢? (利申:我是忠實的Hell…