tag "dejavu"

|化妝の享|油眼寶寶眼妝必備之物 ● dejavu 經典配方睫毛膏 × 持久貼服眼線系列

每次化妝最煩惱的問題就係溶妝! 次次都好俾心機化好一個美美的妝容,但係出街一陣就會有溶妝及掉妝的問題,平時唔多喜歡補妝的朋友,見到都會十分沮喪!   數到我最易溶妝部份,最嚴重的是眼妝,雖然我擁有乾燥肌膚的膚質,但奈何擁有一雙超級油眼,真係化到再完美的眼妝都不敵我的油眼,在炎炎夏日情況就更加嚴重,最慘唔多照鏡的我,溶到…