tag "vifon"

零難度在家煮出越式湯河❦ Vietcom

有時放工後晚了回家, 貪快貪方便就會煮公仔麵醫肚 :p 不過最近在旺角Vietcom越點 發現越南即食河粉, 終於可以打破公仔麵的悶局。 店內亦有售賣越南產品。 Pho是世界上越南著名的菜餚之一, 這款方便麵採用特殊的麵條塗層技術, 搭配真肉製品,成為高級的Hoang Gia VIFON麵條, 獲得2010年世界排名前…