tag "醉翁亭"

美食沙漠區的無限時任飲任食♨馬鞍山醉翁亭

自從幾年前搬來馬鞍山後, 深深感受到美食沙漠之「美譽」 絕非浪得虛名 XD 不過最近發現烏溪沙站開了醉翁亭, 難得見到這區都有無限時任飲任食, 所以就去試一試~ 樓底夠高充滿空間房, 卡位坐得舒服, 一點也不覺得擠擁, 加上枱面又夠大, 可以放到大量食物。 平日一至四成人每位$268, 贈送五款食物:環球海鮮盤、 蠔皇…