tag "旺囍車仔麵"

豐儉由人隨意配☑ 旺囍車仔麵

夜晚收工後到旺角行街, 想來個quick dinner, 就去了試這間於朗豪坊 附近的旺囍車仔麵。 小店格局,面積不大, 難免會坐得有點擠擁, 不過環境就比舊式的 車仔麵店光猛而企理衛生。 車仔麵配料十分多元化, 選擇繁多,隨意配搭豐儉由人, 令人三心兩意, 結果不知不覺下越點越多 XD 除了車仔麵之外, 還有小食供應…