tag "高知縣"

【日本廣島倉敷8日遊】日本士多啤梨當造!紅臉頰 ♥ 穗之香 ~ 邊款最啱你口味 ???

【2018 年 2 月 】 日本士多啤梨當造 當然要食多幾盒日本士多啤梨喇 !!! 這個旅程一共食了 6 盒士多啤梨 但只試了兩個品種 … 紅臉頰和穗之香 不過全部產自日本不同地區 … 儍媽最鍾意就是相中間的 … 岡山縣 紅臉頰士多啤梨 880 YEN / 盒 ↑ 岡山紅臉頰士多啤梨…