tag "蜂蜜白苦瓜汁"

【太子 美食】抵食台灣菜 ♥ 好媽媽台灣館

本來諗住返屋企煮個麵當午餐 但是巴士站隔離就見到這個抵食又啱的午餐精選,入去食埋晏至返屋企 囝囝點了份想食的 … 台灣牛肉麵午餐配珍珠奶茶 可惜囝囝無著校服,用不到學生優惠,盛惠 HK$49 + HK$8 台灣牛肉麵 大大塊的牛肉軟腍又夠入味 麵條粗幼不一又不太工整,應該是店家自製的手拉麵,入口彈牙又有麵粉…