tag "低gi可以瘦"

不需要戒食。一邊食一邊瘦 ♥ GI Project 低 GI 可以瘦

大家有冇留意到最近歐美日台都流行的 … 低 GI 飲食減肥法 GI 值就是升糖指數,每種食物都有它的 GI 值 GI 值愈高的食物愈容易在體內被快速吸收,容易產生饑餓感 使我們容易過量進食,使脂肪形成 … 咁 ?! ??! ?! ?! 只要我們食用低 GI 值的食物就可以瘦身減肥 ……