tag "tattoo"

【偽素顏】Beauty in eye 韓式半永久飄眉+霧眉 1 take過 ♡

自問眉毛唔多, 加上雜草亂生, 毫無規律,  每朝早化妝就浪費左好長時間響畫眉度….  如果可以好似蓋章咁每朝印條眉你話幾好呢~  眉毛係面既靈魂, 就好似畫龍點睛咁,  一條好既眉會即時精神百倍! 對於稀疏短小; 欠缺眉形;  仲有高低眉問題既我, 考慮左好耐,  我決定去 紋 眉 ! 紋眉我真係諗左好耐…