tag "mioggi"

MIOGGI生命水III. 預防肌膚老化. 保持皮膚彈性

想肌膚晶瑩剔透最快捷當然係去做美容療程, 但單單靠美容療程係唔足夠, 後續既保養先係最重要! MIOGGI 皇牌產品生命水已經去到第3代, 特別加入繡球菇發酵物萃取及 Hyalpo 水潤複合精華, 有助平衡油脂分泌, 加強肌膚吸水力及後續護膚品效果! MIOGGI 活肌生命力精華III (下稱為 生命水III) 蘊含多…

MíOGGí金箔雙層面膜♡

范冰冰皮膚又白又滑, 早兩日睇娛樂版話佢一年至少敷700片面膜, 即係一日起碼敷兩片… 一日敷兩片面膜好似有d難度, 所以敷面膜要敷得有質素既~ MIOGGI Double Action Recovery Foil Mask 金箔活炭雙效修復面膜, 係MIOGGI首款既「雙層面膜」! 面膜都有雙重? 係架,…