tag "marilou-bio"

最重要的日常保養就是清潔

清潔係護膚前既重要程序, 護膚品會更容易被肌膚吸收; 化妝都唔會咁容量浮粉或甩妝, 所以要擁有靚靚肌膚既首要條件係清潔! 每日返工放工加上環境影響, 我地既肌膚/皮膚吸取好多外來污垢, 從而形成死皮角質, 唔清除就會阻塞毛孔, 油光滿面, 肌膚問題會慢慢顯露! 呢支係Kiehl’s最新出品 – 醫學維C亮肌…