tag "hydration"

唔要痴立立! 我愛夏日涼浸浸~~

夏天咁鬼熱, 水上活動少不免, Wakeboard; kiteboard; flyboard… 樣樣都係會被曬到燶 但又好玩刺激既活動! 不過今次分享唔係介紹kiteboard/flyboard, 而係介紹面部護膚&身體護膚 兩大產品! 呢支係來自日本天然護膚品牌Naris Cosmetics RE…

innisfree 美肌綠茶為肌膚提升保濕力量

我最愛既綠色啊! 講緊既係來自韓國濟州 天然護膚品牌 innisfree! 相信大家對innisfree唔會陌生, 每每經過innisfree店舖, 都會被草草植物外牆所吸引住! 較早前innisfree就響希慎廣場 搞左個期間限定概念店 「Hydration Station 水凝淨肌保濕站」 順便慶祝埋香港innis…