tag "hada-labo"

初熟肌必備 肌研|糀潤

5月真係去沖繩既好時候!! 藍天白雲, 水清沙幼; 人煙稀少, 絕對係浮潛既好地方! 天氣咁好當然要注意肌膚保養; 暴曬後會令加速肌膚衰老, 所以防曬同保濕產品係相當重要啊! 我手上呢支肌研|糀潤既防曬隔離霜 Kouji Treatment UV Base Cream SPF50+/PA++++, 蘊含日本白米發酵及天…