tag "dessert"

☻遊韓美食☻軟雲堂大大球雪花冰

黎親韓國都要食冰??! 其實乜都想食, 但胃得一個, 唯有盡食啦, 哈哈~ 今次去左位於弘大既軟雲堂! 士多啤梨季節經已過去, 無得點士多啤梨冰啦 🙁 唯有點個Tiramisu! 講開Tiramisu, 唔知係咪香港開左分店, 弘大Kiss the Titamisu 全執笠???!!! 哇哇哇~ 超大球雪花冰呀! 奶蓋…