tag "creme-in-milk"

唔要痴立立! 我愛夏日涼浸浸~~

夏天咁鬼熱, 水上活動少不免, Wakeboard; kiteboard; flyboard… 樣樣都係會被曬到燶 但又好玩刺激既活動! 不過今次分享唔係介紹kiteboard/flyboard, 而係介紹面部護膚&身體護膚 兩大產品! 呢支係來自日本天然護膚品牌Naris Cosmetics RE…