tag "肚腩"

鍛練腹肌有妙法ψ(`∇´)ψ EMSCULPT效果no. 1 唔驚減肥後皮膚會鬆弛

近排唔知係咪食得太多, 肚腩仔bi左出黎… 之前都同大家分享過我係運動女生, 但夏天又就快到, 做Sit-up都做唔切\(//∇//)\ 以前我都做過Coolsulpting冷凍溶脂, 幫我減少脂肪但修唔到線條; 若果想減脂同時修線條, 我會推薦BTL EMSCULPT全球唯一強肌溶脂儀器, 佢來自著名英國…